0013 : ปริศนาคำทาย RIDDLE 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:12:05

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ คำถามทั้งหมด 69 ข้อ
กำหนดเวลา 11 กันยายน 2564 ( 13:00 ) ถึง ( 13:20 )


ปริศนาคำทาย RIDDLE

มักมีคำขึ้นต้นว่า อะไรเอ่ย  ในภูเก็ตพังงา มักจะขึ้นต้นว่า ก่ารั่ย และมีไม่น้อยที่ลงท้ายด้วยคำถามว่า ก่ารั่ย เช่น สองตีนเดินมาหลังคามุงจาก ก่ารั่ย http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=5

 :: เข้าสู่การตอบคำถาม ::
   
Username
   
Password
   
   
 
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
คะแนน
วัน เวลา (ล่าสุด)
1

นางสาว เสาวลักษณ์ ทับไชย

55
11 กันยายน 2564 (13:20:52)
2

ชนากานต์ มีบุญมาก

44
19 สิงหาคม 2564 (09:30:17)
3

นางสาว จริยา สฤษดิสุข

44
11 กันยายน 2564 (13:19:07)
4

นางสาว จุฑามาศ เกลี้ยงเกลา

43
11 กันยายน 2564 (13:19:53)
5

นางสาว ณัฐชา เพ็ชรผจญ

42
19 สิงหาคม 2564 (09:24:43)
6

ศิริษา ยงกิจ

40
19 สิงหาคม 2564 (09:28:50)
7

นางสาว ณัฐชา สุขสวัสดิ์

40
19 สิงหาคม 2564 (09:30:02)
8

ชนิสรา รักเหมือน

39
19 สิงหาคม 2564 (09:30:35)
9

กิตติยา ชัยยารักษ์

38
19 สิงหาคม 2564 (09:30:48)
10

สุพรรณี พรหมแก้ว

35
19 สิงหาคม 2564 (09:29:16)
11

ลลนา รัตนะ

34
19 สิงหาคม 2564 (09:26:20)
12

อนัญญา ชอบงาม

32
19 สิงหาคม 2564 (09:29:28)
13

พัชฌาภรณ์ เพชรกำเนิด

32
19 สิงหาคม 2564 (09:30:29)
14

สุทธิ​ญา​ณ์​ ธน​ทรัพย์​เกษม​

32
19 สิงหาคม 2564 (09:29:41)
15

นางสาว นุสรา หวันสาเหล่

30
19 สิงหาคม 2564 (09:29:50)
16

อนุสรณ์ วาหะรักษ์

30
19 สิงหาคม 2564 (09:25:49)
17

อารียรัตน์ หม้อน้ำร้อน

30
19 สิงหาคม 2564 (09:25:15)
18

พิมลพัฒน์ ทองชิต

28
19 สิงหาคม 2564 (09:27:28)
19

17ชิษณุชา โต๊ะหลัง

28
19 สิงหาคม 2564 (09:29:09)
20

นนทเวศน์ คงสม

28
11 กันยายน 2564 (13:14:53)
21

นางสาว ชนกสุดา บุญทวี

27
19 สิงหาคม 2564 (09:29:45)
22

นางสาว ฟาฎีฬา เต๊ะเย็บ

27
19 สิงหาคม 2564 (09:30:07)
23

นางสาว บัญฑิตา ใฝ่บุญ

27
19 สิงหาคม 2564 (09:22:35)
24

นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ประสิทธิ์

27
19 สิงหาคม 2564 (09:28:30)
25

คุณ อัญชิษฐา ศรีชัย

26
19 สิงหาคม 2564 (09:28:54)
26

นางสาว วรนุช ชมภู

25
19 สิงหาคม 2564 (09:30:19)
27

นางสาว ขวัญนภา ไกลถิ่น

25
11 กันยายน 2564 (13:20:34)
28

นางสาว วัชราภรณ์ ทองชู

25
19 สิงหาคม 2564 (09:30:40)
29

นาย สราวุฒิ เดชอรัญ

24
19 สิงหาคม 2564 (09:30:47)
30

นางสาว กัลย์สุดา สุขการ

24
19 สิงหาคม 2564 (09:28:52)
31

37ชนิดา สิงห์สีทา

20
11 กันยายน 2564 (13:19:41)
32

นางสาว พัณณิตา เอียดเกิด

20
19 สิงหาคม 2564 (09:29:56)
33

นางสาว ปาณิสรา ยงกิจ

20
19 สิงหาคม 2564 (09:24:42)
34

รสิตา ดำเอี่ยม

19
19 สิงหาคม 2564 (09:30:25)
35

กชวรรณ แสงไพบูลย์

19
19 สิงหาคม 2564 (09:29:14)
36

นางสาว เบญจวรรณ ศรีสุขใส

17
19 สิงหาคม 2564 (09:29:05)
37

นางสาว กมลฉัตร จันทรโชติ

15
11 กันยายน 2564 (13:19:24)
38

ชลธิชา หินรัตน์

10
19 สิงหาคม 2564 (09:29:52)
39

นิศารัตน์ นรินทร

7
19 สิงหาคม 2564 (09:27:09)
40

ยินดีที่นักคติชนตั้งใจฝึกฝนตนเอง น่ารักเอาะ

6
19 สิงหาคม 2564 (09:09:36)


Last
© Copyright 2003-2004 Allright Reservation